Bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2019-312379
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2019

 

Omschrijving:

Op woensdag 11 december 2019 heeft de raad van de gemeente Het Hogeland het bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen vastgesteld. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Aanleiding In het kader van de herstructurering zijn aan de Maarweg te Uithuizen 44 huurwoningen gesloopt door de Stichting Uithuizer woningbouw (SUW). De naast dit gebied gelegen basisschool zal ook worden gesloopt. Het totaalgebied zal bij de herstructurering worden betrokken. De SUW is voornemens 22 grondgebonden woningen en 8 jongerenwoningen te realiseren. De plannen zijn in strijd met bestemmingsplan Uithuizen. Om de plannen te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. Ter inzage Van donderdag 19 december 2019 tot en met woensdag 29 januari 2020 ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1. U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.1966.18BPMaarweg-0401. In werking Het bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen treedt in werking op donderdag 30 januari 2020. Beroep Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met woensdag 29 januari 2020 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp; Voorlopige voorziening Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen