Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenerf Uithuizen’

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-296266
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleidRecht | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Het college is voornemens om het Molenerf in Uithuizen te gaan herinrichten. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenerf Uithuizen’ is naar aanleiding van dit voornemen opgesteld. Het bestemmingsplan ‘Molenerf Uithuizen’ ligt zes weken ter inzage.De gemeente werkt aan de vernieuwing van het centrum van Uithuizen. Een onderdeel van deze centrumvernieuwing is de transformatie van het Molenerf. Eén van de doelen is om het Molenerf in verbinding te brengen met de rest van het centrum. Het aanleggen van een nieuwe weg in het verlengde van de Zuiderstraat zorgt ervoor dat het plangebied wordt verbonden met de Blink. Hiermee wordt een betere verbindingen met en zichtlijnen doorstroming van en naar het centrum gerealiseerd. Daarnaast wordt op de voormalige SNS-locatie nieuwe bebouwing gerealiseerd. Dit zorgt voor een verbetering van het aanzicht van het Molenerf, gezien vanaf de Blink. Tot slot wordt er ruimte geboden voor de herontwikkeling van de supermarkten Jumbo en Lidl. De huidige panden bieden niet voldoende ruimte en voldoen ook niet aan de moderne maatstaven van de winkelformules. De Jumbo zal op de huidige locatie gaan uitbreiden. De Lidl zal op de locatie van de voormalige bouwmarkt Sennema een nieuw pand gaan bouwen. Het pand waar nu de Lidl en Aldi gevestigd zijn wordt gesloopt. De herontwikkeling van deze supermarkten heeft tot gevolg dat het centrale gedeelte van het Molenerf vrij komt. Hiermee wordt het mogelijk om de nieuwe weg richting de Blink aan te leggen. Ook zal het parkeerterrein opnieuw worden ingericht. De beoogde transformatie is niet realiseerbaar binnen het geldende bestemmingsplan ‘herziening Uithuizen dorpscentrum’. Ter plaatse van het plangebied ontbreken de benodigde gebruiks- en bouwregels om de uitbreidingen en ontwikkelingen te kunnen realiseren. Een herziening van het bestemmingsplan is daarom noodzakelijk om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Ter inzageMet ingang van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Molenerf Uithuizen (NL.IMRO.1966.BPMolenerfuhn-VO01) voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis Uithuizen. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.InspraakGedurende de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen op het plan reageren. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. U kunt ook mailen naar gemeente@hethogeland.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Molenerf Uithuizen’. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Delien Dijkema of Marleen Klingenberg van het team ruimtelijke ordening beleid, telefoon 088 – 345 8888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen