Bekendmaking verklaring van geen bedenkingen en het besluit voor de realisatie van 50 tijdelijke woningen op het perceel nabij de Treubweg in Uithuizen voor de duur van maximaal 10 jaar

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-332082
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend een omgevingsvergunning te hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van 50 tijdelijke woningen op het perceel nabij de Treubweg voor een periode van maximaal 10 jaar. De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan, omdat de bestemming ‘Agrarisch - Wierdenlandschap’ de bouw van de tijdelijke woningen niet mogelijk maakt.De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen hebben vanaf 24 maart 2023 zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. Het besluit is naar aanleiding hiervan op onderdelen gewijzigd. Verklaring van geen bedenkingen De gemeenteraad heeft op 5 juli 2023 een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 50 tijdelijke woningen nabij de Treubweg in Uithuizen.InzienU kunt het besluit en de verklaring van geen bedenkingen en alle stukken die daarbij horen, inzien van 28 juli 2023 tot en met 7 september 2023. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maak dan een afspraak via tel. 088-3458888.U kunt de omgevingsvergunning ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend onder idn: NL.IMRO.1966.WABOTHVTreub-VS01.Beroep/voorlopige voorzieningTegen dit besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Dit kan via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen