Ontwerpbestemmingsplan Menkema Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-511593
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Menkema Uithuizen’ vanaf vrijdag 1 december 2023 ter inzage ligt.OntwerpbestemmingsplanHet college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Menkema Uithuizen’. Vanwege de aardbevingsproblematiek worden er in de wijk Menkema 91 woningen gesloopt. Het betreft hier de woningen gesitueerd aan de Snik, Tjalk en Aak. Er worden 85 woningen teruggebouwd.Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de situering van de woningen te veranderen. Er ontstaat meer ruimte voor de (her) indeling van het openbaar gebied. Er wordt ruimte geboden voor meer groenstructuren, spelen en een nieuwe wegenstructuur.Ter inzageVan vrijdag 1 december 2023 tot en met donderdag 11 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Menkema Uithuizen’ ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis Uithuizen van de gemeente Het Hogeland locatie Uithuizen, Hoofdstraat-West 1. U kunt het bestemmingsplan met planid NL.IMRO.1966.BPUhnMenkema-ON01 ook raadplegen op: - tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl en - vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer ZienswijzenGedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen op het plan een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Menkema Uithuizen’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw M. Klingenberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 88 88.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen