Ontwerpbestemmingsplan Molenerf Uithuizen en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Molenerf 13 in Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-548395
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Molenerf Uithuizen en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een winkelpand aan het Molenerf 13 in Uithuizen vanaf vrijdag 22 december 2023 gecoördineerd ter inzage liggen. De coördinatieregeling wordt toegepast op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De inzet van deze regeling bundelt de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten in één procedure. Hiervoor geldt er één beroepsgang. In dit geval gaat het om de coördinatie van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. OntwerpbestemmingsplanHet bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het Molenerf mogelijk. De bestaande panden van de Lidl, Aldi en de voormalige bouwmarkt worden gesloopt en maken plaats voor een nieuwe, vergrote supermarkt voor de Lidl, een uitbreiding van de Jumbo en een herinrichting van de openbare ruimte. Ook krijgt het Molenerf een directe verbinding met De Blink. Tenslotte wordt de verplaatsing van de weekmarkt naar het nieuwe Molenerf mogelijk gemaakt.Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van het nieuwe pand van de Lidl.Ter inzageVan vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Uithuizen, Hoofdstraat West 1. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met planid NL.IMRO.1966.BPMolerfuhn-ON01 ook raadplegen op:1.Tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl, en;2.Vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewerHet ontwerpbesluit omgevingsvergunning kun u ook raadplegen op www.overheid.nl (berichten-over-uw-buurt) of www.officielebekendmakingen.nl. Zienswijzen Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage liggen kan iedereen op de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Een zienswijze richt u aan de raad van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980AA Uithuizen, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenerf Uithuizen / ontwerpomgevingsvergunning Molenerf 13 Uithuizen’. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. D. Dijkema van het team Ruimtelijke ordening - Beleid, telefoon 088-3458888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen