Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Emmaweg 64 in Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-63591
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanbouwen van een overdekte uitloop aan vleeskuikenstal op de locatie Emmaweg 64 in Uithuizen (uitgebreide procedure). Het ontwerpbesluit is genomen op8 februari 2023.InzageU kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien gedurende zes weken vanaf 17 februari 2023. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088-3458888.Indienen zienswijzeGedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen