Provincie Groningen - verlening ontheffing Wet natuurbescherming - verbod van het vernielen van verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis en het verstoren van individuen van deze soort, vanwege een gedeeltelijke sloop - Hoofdstraat Oost 1, Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. prb-2021-4375
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2021

 

Omschrijving:

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan gemeente Het Hogeland ontheffing verleend voor het verbod van het vernielen van verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis en het verstoren van individuen van deze soort, vanwege een gedeeltelijke sloop aan de Hoofdstraat Oost 1 te Uithuizen. Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen