Ontheffing voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger, vanwege sloop van bebouwing aan Brouwerijstraat 2 te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. prb-2022-6926
  • Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2022

 

Omschrijving:

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Gemeente Het Hogeland ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger, vanwege sloop van bebouwing aan de Brouwerijstraat 2 te Uithuizen. Het besluit is opvraagbaar bij de provincie Groningen, Domein Uitvoering via LoketVTH@provinciegroningen.nl of via het telefoonnummer: 050 - 316 4911 onder vermelding van K39028. Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken). Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen