Vaststellen bestemmingsplan Dingewold Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2011-8696
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Op 28 april 2011 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het bestemmingsplan Dingewold Uithuizen vastgesteld. Het plan betreft het gebied dat globaal wordt begrensd door de Moeshornweg in het zuidwesten, het Dingvonderpad en de Menkematocht in het oosten en de Uithuizerweg en Dingeweg in het noorden. De woonbebouwing ten noordwesten van de Dingeweg maakt ook onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan wijkt niet af van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. Van 20 mei tot en met 30 juni 2011 ligt het bestemmingsplan ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt de stukken ook bekijken via www.eemsmond.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Dingewold Uithuizen treedt in werking op 1 juli 2011. Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met 30 juni 2011 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan: − als u in een eerdere fase tijdig uw zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad; − als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp. Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen