Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oude-Dijk 7 Uithuizen, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2013-18902-n1
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Omdat de sinds vrijdag 5 juli 2013 ter inzage liggende stukken bij het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Oude-Dijk 7 Uithuizen niet compleet zijn, zijn wij genoodzaakt de periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit met alle stukken en van de reactietermijn over te doen. De publicatie van donderdag 4 juli 2013 komt hiermee te vervallen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond zijn van plan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor: – Uithuizen Oude-Dijk 7: oprichten van een zorgboerderij voor gedragstherapie De volgende artikelen van de Wabo zijn op deze vergunning van toepassing: – artikel 2.1 lid 1a: bouwen van een bouwwerk – artikel 2.1 lid 1c: gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Van vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 19 september 2013 liggen de aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt de stukken ook downloaden van www.eemsmond.nl (Nieuws, Bekendmakingen). Tot en met 19 september 2013 kunt u een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Bart Moes via (0595) 43 75 55.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen