Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dingeweg 2 Uithuizen, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2013-31393
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond zijn van plan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor: • Uithuizen Dingeweg 2: tijdelijk (tot en met 16 oktober 2014) huisvesten van asielzoekers in een deel van het Energy Village Hotel en het plaatsen van een hekwerk en een antennemast De volgende artikelen van de Wabo zijn op deze vergunning van toepassing: • artikel 2.1 lid 1a: bouwen van een bouwwerk • artikel 2.1 lid 1c: gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Van vrijdag 8 november tot en met donderdag 19 december 2013 liggen de aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt de stukken ook downloaden van www.eemsmond.nl (Nieuws, Bekendmakingen). Tot en met 19 december 2013 kunt u een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het gemeentehuis via (0595) 43 75 55.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen