Ontwerpbestemmingsplan De Zon 2 te Uithuizen, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2014-3710
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders bereiden voor het perceel De Zon 2 te Uithuizen een bestemmingsplan voor. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemmingswijziging van het betreffende perceel, dit naar aanleiding van het voornemen om op het perceel een bungalow te realiseren. Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Van vrijdag 7 februari 2014 tot en met donderdag 20 maart 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan De Zon 2 te Uithuizen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden van www.eemsmond.nl. Tot en met donderdag 20 maart 2014 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Ria Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 75 90.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen