Ontwerpbestemmingsplan Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2015-30707
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2015

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor dat betrekking heeft op een deel van het dorp Uithuizen. Het gaat hier om een actualisatie van het huidige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan omvat de gebieden rond het centrum van Uithuizen die als een schil om dit centrum heen liggen, inclusief het uitbreidingsplan Almersma. Hoofduitgangspunt is hoofdzakelijk het consolideren van de huidige situatie. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk. Wel is enige flexibiliteit aangebracht door het opnemen van afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden. Bij toepassing hiervan staat de leefbaarheid en de inpasbaarheid in de (woon)omgeving voorop. Ter inzage Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Van vrijdag 18 september 2015 tot en met donderdag 29 oktober 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan Uithuizen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden van www.eemsmond.nl. Reacties Tot en met donderdag 29 oktober 2015 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Bart Moes of Ria Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 75 90.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen