Ontwerpbestemmingsplan Emmaweg 64 te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2016-69239
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2016

 

Omschrijving:

Artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordeningBurgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond hebben het voornemen om een bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel aan de Emmaweg 64 te Uithuizen. Het voornemen is dat het bouwvlak wordt vergroot tot 1,9 ha ten behoeve van een pluimveebedrijf welke een gefaseerde transitie van vleeskuikens naar scharrelkuikens wil maken. Dit betekent dat voor hetzelfde aantal dieren een groter staloppervlak nodig is. Hiervoor worden gefaseerd twee nieuwe stallen gebouwd. De bouw van deze stallen is op basis van het geldende bestemmingsplan 'buitengebied' niet mogelijk. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.Ter inzageVan vrijdag 16 december 2016 tot en met donderdag 27 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Uithuizen - Emmaweg 64 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden van www.ruimtelijkeplannen.nl. ReactiesTot en met donderdag 27 januari 2017 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met de heer B. Moes van de afdeling Ruimte via (0595) 43 75 55.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen