Vaststelling bestemmingsplan Uithuizen - Emmaweg 64

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2017-21602
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2017

 

Omschrijving:

De raad van de gemeente Eemsmond heeft op donderdag 30 maart 2017 het bestemmingsplan vastgesteld voor het perceel aan de Emmaweg 64 te Uithuizen. Het bouwvlak is vergroot tot 1,9 hectare ten behoeve van een pluimveebedrijf welke een gefaseerde transitie van vleeskuikens naar scharrelkuikens wil maken. Dit betekent dat voor hetzelfde aantal dieren een groter staloppervlak nodig is. Hiervoor worden gefaseerd twee nieuwe stallen gebouwd. De bouw van deze stallen is op basis van het geldende bestemmingsplan 'buitengebied' niet mogelijk. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.Ter inzageVan vrijdag 14 april tot en met donderdag 25 mei 2017 ligt het bestemmingsplan Uithuizen - Emmaweg 64 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden van de website ruimtelijkeplannen.nl via een link elders op deze pagina onder het kopje "Gerelateerde informatie".In werkingHet bestemmingsplan Uithuizen- Emmaweg 64 treedt in werking op vrijdag 26 mei 2017.BeroepTegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende de hierboven genoemde inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:1. belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;2. belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen