Besluit m.e.r.-beoordeling Industrieweg 1 Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2018-36906
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2018

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor de bouw van een brandweerkazerne aan de Industrieweg 1 te Uithuizen.De beoogde activiteit (“aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein”) staat vermeld in bijlage D, 11.3 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Op grond hiervan geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling. TerinzageleggingHet besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond.VervolgprocedureEen m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval kan dat in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen