Bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2018-66633
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2018

 

Omschrijving:

Op donderdag 8 november 2018 heeft de raad van de gemeente Eemsmond  het bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen vastgesteld. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.AanleidingOp de locatie Nijverheidsweg te Uithuizen, waar enige jaren geleden 30 sociale huurwoningen hebben gestaan, is een bestemmingsplan in procedure gebracht voor het realiseren van maximaal 10 woon-werklocaties. Deze ontwikkeling is reeds aangegeven in de ID-studie van 2009 voor Uithuizen. Ter inzageVan vrijdag 23 november 2018 tot en met donderdag 3 januari 2019 ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden via www.eemsmond.nlIn werkingHet bestemmingsplan Nijverheidsweg Uithuizen treedt in werking op vrijdag 4 januari 2019.BeroepBij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met donderdag 3 januari 2019 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp;Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen