Watervergunning voor het enerzijds het dempen van een bestaande hoofdwatergang ‘’De Dobbe’’ te Zandeweer en anderzijds het verlengen van het Boterdiep nabij de Blink te Uithuizen waar tevens een haven wordt gerealiseerd en een duikerbrug wordt vervangen door een vaste brug.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waterschap Noorderzijlvest. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. wsb-2018-9066
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2018

 

Omschrijving:

Terinzagelegging Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 september 2018 tot en met 23 oktober 2018 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.Bezwaar maken Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen