Ontwerpbesluit wijziging watervergunning wijziging/vervanging twee olie- en waterafscheiders te Uithuizen.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waterschap Noorderzijlvest. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. wsb-2018-9607
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2018

 

Omschrijving:

Ter inzageHet ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 september tot en met 6 november 2018 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen. ZienswijzenGedurende bovenstaande periode kunt u uw zienswijzen mondeling of schriftelijk kenbaar maken bijhet dagelijks bestuur. U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Te zijner tijd kunt u beroep instellen als u eerder zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat was.HoorzittingU kunt gedurende bovenstaande periode tevens verzoeken om een hoorzitting over hetontwerpbesluit. Met vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur en (eventueel) devergunningaanvrager kunt u dan spreken en eventueel mondeling zienswijzen indienen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen