Ontwerp Bestemmingsplan De Tille te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-517612
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan de Tille te Uithuizen ter inzage wordt gelegd. Dit bestemmingsplan beoogt het mogelijk te maken dat op het terrein van de Tille in Uithuizen (Oude Tilsterweg 23) een zorgwooncomplex met een multifunctionele centrum (met een nieuwe naam de Zijwende) . Het centrale idee is het realiseren van een toekomstgericht geïntegreerd totaalconcept van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg, dagbesteding en dienstverlening voor mensen met een zorgvraag in Uithuizen en omgeving. Hiervoor worden op locatie voorzieningen gecreëerd voor zowel de bewoners en medewerkers van de woonzorglocatie als bewoners uit de naaste omgeving ten behoeve van (beschermde) dagbesteding en ontmoeting.Ter inzageMet ingang van 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis locatie Uithuizen. Adres: Hoofdstraat West 1 te Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ( met plannaam: NL.IMRO.1966.DeTille-ON01) ook raadplegen: - tot 1 januari 2024 via www.ruimtelijkeplannen.nl en; - vanaf 1 januari 2024 via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer.  ZienswijzeGedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan een ieder op het plan een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de raad van gemeente het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van datum, naam, adres en handtekening. Vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan de Tille’. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer B. Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen