Vooraankondiging/inspraak voorontwerp bestemmingsplan Uithuizen, Klinkhamerlocatie

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2009-7631
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2009

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond maken bekend dat zij het bestemmingsplan Uithuizen, Klinkhamerlocatie voorbereiden (artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening). Het plangebied ligt aan de Hoofdstraat West te Uithuizen. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is dat de locatie van de voormalige koekfabriek Klinkhamer en een aantal aanliggende panden vrijgekomen is en er een nieuwe passende invulling voor is gevonden. De locatie krijgt de functie zorgwonen voor mensen met een verstandelijke beperking en een viertal grondgebonden woningen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen