Watervergunning: voor het plaatsen van een steiger langs de oostzijde van het Boterdiep ter hoogte van Klipper 26 Uithuizen.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waterschap Noorderzijlvest. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. wsb-2014-7123
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2014

 

Omschrijving:

Terinzagelegging Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 oktober 2014 tot en met 2 december 2014 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Bezwaar maken Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. (Eddi) Ottens, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen