Omgevingsvergunning Oude Dijk 7 Uithuizen, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2013-18902
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor: Het oprichten van een zorgboerderij voor gedragstherapie bestaande uit: • Het bouwen van een bouwwerk, art. 2.1, lid 1, sub a Wabo; • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, art. 2.1, lid 1, sub c Wabo. Locatie: Oude Dijk 7 te Uithuizen Type: omgevingsvergunning De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Eemsmond. Tijdens de periode van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0595-437555.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen