Verleende omgevingsvergunning Oude Dijk 7, Uithuizen, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2014-6102
  • Onderwerp: Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond heeft een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor: • Uithuizen Oude Dijk 7: het oprichten van een zorgboerderij voor gedragstherapie. De volgende artikelen van de Wabo zijn op deze vergunning van toepassing: • artikel 2.1 lid 1a: bouwen bouwwerk • artikel 2.1 lid 1c: gebruiken gronden/bouwwerken in strijd met bestemmingsplan Van vrijdag 28 februari tot en met donderdag 10 april 2014 liggen deze aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt tot en met 10 april 2014 tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Rechtbank Groningen als u belanghebbende bent en: • tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de eerder gepubliceerde ontwerpbeschikking of • als u niet verweten kan worden dat u niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. Stuur uw beroepschrift naar de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen