Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning locatie NGT Uithuizen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2023-4024
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2023

 

Omschrijving:

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend: Op 19 januari 2023 heeft Noordgastransport B.V., te Uithuizen, een aanvraag ingediend om een vergunning voor de activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatie NGT Uithuizen, gelegen aan de Middenweg 2 te Uithuizen. De vergunningaanvraag betreft het realiseren en in gebruik nemen van een verlaadplaats voor de verlading van aardgascondensaat alsmede het verwijderen van een reeds aanwezige tijdelijke verlaadplaats. Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 3.7, Wabo), waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het besluit gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen het besluit. Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u onder vermelding van het kenmerk V-38173 terecht bij: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Directoraat-generaal Groningen en Ondergrond Directie Transitie Diepe Ondergrond. Postbus 20401 2500 EK Den Haag 070 – 379 7068 mijnbouwvergunningen@minezk.nl

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen