Besluit ingevolge de Waterwet ten name van Noordgastransport te Uithuizen.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Waterschap Noorderzijlvest. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. wsb-2015-2050
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/wsb/2015

 

Omschrijving:

Terinzagelegging Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 maart 2015 tot en met 28 april 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Bezwaar maken Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. (Eddi) Ottens, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen